Nəşrlər (Malayziya)

News Photo

Azərbaycan xarici investorları həyat sığortasına cəlb edir

Xarici investorları həyat sıöortası bazarına cəlb etmək üçün Azərbaycanda bu sıöorta növünü nizamlayan qanunvericiliyə dəyişikliş edilməlidir. Bu fikirlə Atəşgah Sığorta şirkətinin idarə heyətinin sədri Əkbər Mədətli çıxış edib. "İnnivativ texnologiyalara malik aparıcı xarici şirkətlərin ölkədə olması Azərbaycan həyat sıöortasının inkişafına kömək edəcək," Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumunda AIIF 2012 Mədətli bildirib. Atəşgah Sığorta şirkəti ölkədə fəaliyyət göstərən üç həyat səöorta şirkətindən biridir.